KURZY PRO VEŘEJNOST

Kurzy probíhají v malých skupinkách 3-6 studentů v odpoledních a večerních hodinách ve Šternberku. Lekce se konají 1x týdně v délce 75 minut. Malé skupinky zajišťují efektivní způsob výuky, možnost individuálního přístupu a rychlého pokroku. Příjemné prostředí, přátelská a uvolněná atmosféra odbourávající napětí a strach z komunikace v cizím jazyce. Možnost přistoupit kdykoliv během roku, budete vítáni.

Informujte se o právě probíhajících kurzech.

 

Metodika

  • Výuka je vedena zábavnou formou, student je v maximální míře vystaven cizímu jazyku.
  • Výuku zaměřuji na praktickou komunikaci, používání jazyka v běžných a přirozených situacích.
  • Navozením reálných situací mají studenti možnost jazyk nejen používat, ale i prožívat, což vede k jeho lepšímu zapamatování.
  • Výuku provází osobní přístup a příjemná atmosféra, která odbourává vnitřní zábrany z komunikace v cizím jazyce.
  • Pracuji s rozmanitými materiály, používám nové a moderní učebnice, vlastní studijní materiály, autentické materiály a pomůcky.
  • Vzhledem k tomu, že studenti mají různé učební předpoklady, neupínám se k jedné metodě, ale používám osvědčených prvků více metod.
  • Mluvit se naučíme jen mluvením.