FIREMNÍ VÝUKA

Výuka probíhá přímo na Vašem pracovišti a může být SKUPINOVÁ nebo INDIVIDUÁLNÍ. Zahrnuje vstupní analýzu jazykových znalostí, vytvoření studijního plánu a testování pokroku studentů. Stupeň úrovně každého studenta je stanoven na začátku výuky po napsání vstupního testu. Podle výsledků je nastaven studijní plán se stanovením cíle, který zaměstnavatel požaduje. Předem se dohodne i případné testování pokroku zaměstnanců nebo zda je cílem např. úspěšné složení některé z oficiálně stanovených jazykových zkoušek. 


CENA je stanovena individuálně podle místa výuky, četnosti, rozsahu a počtu osob ve skupině.

Fakturace probíhá na základě dohody.


Zvyšování kvalifikace v podobě jazyka je dnes běžnou součástí investice zaměstnavatele do svých zaměstnanců. Také sám zaměstnanec má zájem na svém zdokonalování pro lepší pozici na pracovním trhu.

Profit má tedy nejen zaměstnavatel, ale i zaměstnanec.


Metodika vzdělávání:

  • Výuka je vedena zábavnou formou, klient je v maximální míře vystaven cizímu jazyku.
  • Výuku zaměřuji na praktickou komunikaci, používání jazyka v běžných a přirozených situacích.
  • Navozením reálných situací mají klienti možnost jazyk nejen používat, ale i prožívat, což vede k jeho lepšímu zapamatování.
  • Výuku provází osobní přístup a příjemná atmosféra, která odbourává vnitřní zábrany z komunikace v cizím jazyce.
  • Pracuji s rozmanitými materiály, používám nové a moderní učebnice, vlastní studijní materiály, autentické materiály a pomůcky.
  • Vzhledem k tomu, že klienti mají různé učební předpoklady, neupínám se k jedné metodě, ale používám osvědčených prvků více metod.
  • Mluvit se naučíme jen mluvením.